รายละเอียด การจัดการความรู้
การจัดการความรู้
 
 
 
:: 02099 ::
 
 
 
 
 

คลิกที่ภาพเพื่อไปยังข้อมูล


งานซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง ที่จำเป็นต้องมีการควบคุมงานเพื่อให้ได้คุณภาพ ต้องจัดจ้างเป็นงานจ้างก่อสร้าง
งานซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง ที่จำเป็นต้องมีการควบคุมงานเพื่อให้ได้คุณภาพ ต้องจัดจ้างเป็นงานจ้างก่อสร้าง

ที่มา https://www.yotathai.com/passadu/26-10-65-2
 
 

 

บันทึกข้อมูลโดย : น.ท.วิชัย เยื้องประเสริฐ วันอังคาร ที่ 17 มกราคม 2566 เวลา 0838
 
 
 
 

 

 

 

แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมการจัดการความรู้ รวม   984499 ครั้ง    ตั้งแต่ 15 ก.ค. 61