รายละเอียด การจัดการความรู้
การจัดการความรู้
 
 
 
:: 02097 ::
 
 
 
 
 

คลิกที่ภาพเพื่อไปยังข้อมูล


ผู้รับจ้างจะได้ค่าขนส่งเพิ่ม 2.52 เท่า ของค่าขนส่งบนทางราบ
10 ล้อขนวัสดุก่อสร้างบนทางภูเขา 1 กม. ตัวแปรสภาพผิวทาง = 2.52 ถ้าจะทำความเข้าใจง่ายๆ คือ ผู้รับจ้างจะได้ค่าขนส่งเพิ่ม 2.52 เท่า ของค่าขนส่งบนทางราบ

ที่มา https://www.yotathai.com/passadu/26-10-65-1
 
 

 

บันทึกข้อมูลโดย : น.ท.วิชัย เยื้องประเสริฐ วันพฤหัสบดี ที่ 12 มกราคม 2566 เวลา 2230
 
 
 
 

 

 

 

แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมการจัดการความรู้ รวม   984481 ครั้ง    ตั้งแต่ 15 ก.ค. 61