รายละเอียด การจัดการความรู้
การจัดการความรู้
 
 
 
:: 00133 ::
 
 
 
 
 

คลิกที่ภาพเพื่อไปยังข้อมูล


ดัชนีราคาเพื่อใช้ประกอบการคำนวณค่า K ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
ดัชนีเพื่อใช้ประกอบการคำนวณหา Escalation Factors ( K )
สำหรับสัญญาแบบปรับราคาได้ในการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง
\'\'ค่า K\'\' มีบทบาทสำคัญในธุรกิจการก่อสร้างมานาน และทวีความสำคัญมากขึ้นในปัจจุบัน เพราะจากภาวะค่าเงินบาทลอยตัว การปรับเพิ่มอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนราคาน้ำมันที่สูงขึ้น ได้ส่งผลกระทบต่อธุรกิจการก่อสร้าง สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า จึงได้จัดทำเอกสาร ถาม - ตอบ \'\'ค่า K\'\' เป็นความรู้เบื้องต้นแก่ผู้สนใจ
ที่มา https://www.yotathai.com/passadu/k-nov-2561
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมการจัดการความรู้ รวม   015289 ครั้ง    ตั้งแต่ 15 ก.ค. 61