Q&A question & answer
กรมช่างโยธาทหารเรือ
 
 
 
 
    
 
ลำดับที่ รายการ ผู้ตั้งหัวข้อ วันที่บันทึก อ่าน ตอบ
007 ขอรับบริการจากกรมช่างโยธาทหารเรือได้อย่างไรครับ น.อ.พรชัย จ้อยจำรูญ 28 02 2022 : 0852 112 2
001 วิสัยทัศน์ของกรมช่างโยธาทหารเรือ น.ท.วิชัย เยื้องประเสริฐ 28 02 2022 : 0331 101 1
002 ค่านิยมของกรมช่างโยธาทหารเรือ น.ท.วิชัย เยื้องประเสริฐ 28 02 2022 : 0333 90 2
010 14 03 2023 : 1221 10 1
008 13 10 2022 : 1105 35 1
004 จริยธรรมองค์การของกรมช่างโยธาทหารเรือ น.ท.วิชัย เยื้องประเสริฐ 28 02 2022 : 0340 95 1
003 คำขวัญในการปฏิบัติงานของกรมช่างโยธาทหารเรือ น.ท.วิชัย เยื้องประเสริฐ 28 02 2022 : 0338 99 1
005 วัฒนธรรมองค์กร น.ท.วิชัย เยื้องประเสริฐ 28 02 2022 : 0347 121 2
006 มีเพื่อนเป็นช่างอยู่ใกล้ตัวคอยให้คำปรึกษาตลอด 24 ชม. โดยเทคโนโลยี AI น.ท.วิชัย เยื้องประเสริฐ 28 02 2022 : 0357 114 2
009 13 03 2023 : 0030 13 4
011 19 09 2023 : 0950 1 0
 
Page : 1
 
แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
ผู้เยี่ยมชมลำดับที่   00289   ตั้งแต่ 27 ก.พ. 65