Q&A question & answer
กรมช่างโยธาทหารเรือ
 
 
 
 
    
 
ลำดับที่ รายการ ผู้ตั้งหัวข้อ วันที่บันทึก อ่าน ตอบ
002 ค่านิยมของกรมช่างโยธาทหารเรือ น.ท.วิชัย เยื้องประเสริฐ 28 02 2022 : 0333 114 7
016 03 04 2024 : 1427 4 0
003 คำขวัญในการปฏิบัติงานของกรมช่างโยธาทหารเรือ น.ท.วิชัย เยื้องประเสริฐ 28 02 2022 : 0338 125 5
015 23 03 2024 : 0652 2 0
014 19 01 2024 : 2311 15 1
013 11 12 2023 : 0116 19 2
012 02 11 2023 : 0739 21 3
008 13 10 2022 : 1105 57 4
010 14 03 2023 : 1221 32 4
006 มีเพื่อนเป็นช่างอยู่ใกล้ตัวคอยให้คำปรึกษาตลอด 24 ชม. โดยเทคโนโลยี AI น.ท.วิชัย เยื้องประเสริฐ 28 02 2022 : 0357 138 5
009 13 03 2023 : 0030 35 7
005 วัฒนธรรมองค์กร น.ท.วิชัย เยื้องประเสริฐ 28 02 2022 : 0347 277 5
001 วิสัยทัศน์ของกรมช่างโยธาทหารเรือ น.ท.วิชัย เยื้องประเสริฐ 28 02 2022 : 0331 126 4
004 จริยธรรมองค์การของกรมช่างโยธาทหารเรือ น.ท.วิชัย เยื้องประเสริฐ 28 02 2022 : 0340 119 4
007 ขอรับบริการจากกรมช่างโยธาทหารเรือได้อย่างไรครับ น.อ.พรชัย จ้อยจำรูญ 28 02 2022 : 0852 210 5
011 19 09 2023 : 0950 22 3
 
Page : 1
 
แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
ผู้เยี่ยมชมลำดับที่   00412   ตั้งแต่ 27 ก.พ. 65