ข่าวกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร กรมช่างโยธาทหารเรือ
หน้าหลักข่าวการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร กรมช่างโยธาทหารเรือ
 
 
     
ลำดับที่ รายการ
00365 รวมใจภักดิ์ รักษ์ชาติ ราษฎร์ศรัทธา ช่างโยธา นาวีไทย ทำความดี ด้วยหัวใจ ให้สังคม
00358 12 เม.ย.65 กิจกรรมวันสงกรานต์ ชย.ทร.
00356 ช่างโยธา นาวีไทย ทำความดี ด้วยหัวใจ ให้วัดกัลยา
00353 นาวาเอก พรชัย จ้อยจำรูญ รองเจ้ากรมช่างโยธาทหารเรือ เป็นประธานเปิดการบรรยายพิเศษ เรื่องการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
00352 พลเรือตรี สุทิน หลายเจริญ เจ้ากรมช่างโยธาทหารเรือ เป็นประธานพิธีขอขมาศาลเจ้าพ่อหนู เพื่อบูรณะปรับปรุงศาล
00345 ช่างโยธา นาวีไทย ทำความดี ด้วยหัวใจ ให้เด็กๆ
00344 นางสาวสุปราณี อุปรา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนประถมทวีธาภิเศก พร้อมคณะครูและเจ้าหน้าที่ เข้าเยี่ยมคารวะสวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๕
00343 ผอ.โรงเรียนวัดกัลยาณมิตรขอบคุณ ชย.ทร.ปรับภูมิทัศน์รอบๆ โรงเรียน
00342 ผอ.โรงเรียนวัดกัลยาณมิตรขอบคุณ ชย.ทร.จัดทำห้องเก็บอุปกรณ์
00340 ผอ.โรงเรียนวัดกัลยาณมิตรขอบคุณ ชย.ทร.ที่มอบของขวัญวันเด็ก
00321 พลเรือตรีสุทิน หลายเจริญ เจ้ากรมช่างโยธาทหารเรือ ตรวจเยี่ยมกำลังพลเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๕
00320 ช่างโยธาฯ บวงสรวง สักการะองค์บิดาทหารเรือไทย
00318 พิธีทำบุญตักบาตรพระใหม่ตามที่ ทร.อนุมัติจัดพิธีบรรพชาอุปสมบท ให้แก่ นนร.ชั้น ปีที่ ๕
00314 กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ วัดกัลยาณมิตร
00313 กรมช่างโยธาทหารเรือ บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564
00310 พิธีประดับเครื่องหมายยศและแสดงความยินดีให้แก่ผู้ที่ได้รับพระราชทานยศ เป็น ว่าที่นาวาเอก วาระตุลาคม 2564
00308 บุญใหญ่วันกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๔
00306 ส่งมอบหน้าที่เจ้ากรมช่างโยธาทหารเรือ
00305 จิตอาสาป้องกันน้ำท่วมของกองทัพเรือ
00303 พิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับนายทหารประทวน ๒ นาย
00300 พลเรือตรี พิชัย ล้อชูสกุล เจ้ากรมช่างโยธาทหารเรือ บวงสรวงและวางพวงมาลาอนุสาวรีย์พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
00298 น.อ.พรชัย จ้อยจำรูญ รอง จก.ชย.ทร. ร่วมประชุมหารือแนวทางการแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำ ของกองพันทหารราบที่ 6 กรมทหารราบที่ 2 กองพลนาวิกโยธิน และฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด
00297 กรมช่างโยธาทหารเรือร่วมกับหน่วยข้างเคียงบริจาคโลหิตให้สภากาชาดไทย
00282 รองเจ้ากรมช่างโยธาทหารเรือ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ
00280 พิธีลงนามสัญญาจ้างควบคุมปรับพื้นที่สำหรับก่อสร้างทางขับระยะที่ ๑
00038 ชย.ทร. ร่วมพิธีเปิดศูนย์ไซเบอร์กองทัพเรือ
00023 ชย.ทร. ประชุมพิจารณาเตรียมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาหน่วย ประจำปี งป.๖๑
00008 จก.ชย.ทร. ตรวจเยี่ยมพื้นที่ก่อสร้าง ทรภ.๒
 
Page : 1
 
แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมข่าวกิจกรรมผู้บริหารฯ รวม   225257 ครั้ง    ตั้งแต่ 1 เม.ย. 61